ผู้ว่า กทม. ยอมรับว่าคุมโควิด-19ไม่อยู่

         ซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะคุมเข้มสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เราก็จะพบเห็นจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันคนต่อวันแล้วและยังพบการระบาดเป็นคัสเตอร์แบบกลุ่มก้อนมากขึ้น

แต่ก็ยังคงยืนยันมาตรการต่างๆที่จะต้องทำทั้งเรื่องของมาตรการการตรวจหาเชื้อเชิงรุกยังทำอยู่มาตรการคุมเข้มต่างๆก็ยังคงทำรวมไปถึงควบคู่กันไปกับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอีกด้วยวันนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวยอมรับว่าตอนนี้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ได้

เพราะว่ากรุงเทพมหานครมีประชากรที่มากและแออัดและอยากต่อการเข้าถึงในบ้างพื้นที่แตก็จะพยายามควมคุมให้มันดีที่สุดโดยขนาดนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์โดยทางกรุงเทพมหานครพยายามที่จะเข้มงวดกับมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโควิด-19มาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอสบสวนโรคและการค้นพบผู้ป่วยเชิงรุก

เพื่อจะนำเข้าสู่ในกระบวนการรักษารวมไปถึงเร่งการฉีดวัคซีน

เพื่อควบคุมการระบาดเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อเป็นการเกิดความคุ้มกันหมู่และลดความเสี่ยงไม่ให้จำนวนของผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้และในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ยังไม่สามารถที่จะคุมการแพร่ราดของไวรัสได้ภายใน1-2นี้มันก็เหมือนกับปลวกพอมันขึ้นมาจากดินมันก็แพร่กระจายๆ

เพราะว่าความหนแน่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมันมีอยู่เยอะมากแต่ทางภาครัฐก็ยังจะควบคุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็ยังมีความกังวลและก็เป็นห่วงรองนายกนายอนุทินกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการคุยกันอยู่ตลอดว่าจะต้องทำอย่างไรแก้ไขอย่างไร

ซึ่งเราจะต้องควบคุมมันให้อยู่ให้ได้ภายในเร็ววันนี้ แพทย์ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้บอกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แบบเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ทำให้สำนักอนามัยจะต้องกำหนดแผน

ในการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อขยายเป็นจำนวนวงกว้างส่วนใหญ่แล้วจะพบการระบาดแบบคัสเตอร์ตามแหล่งแออัดอย่างเช่นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานตลาดรวมไปถึงชุมชนและนอกจากจะเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแล้ว

เนื่องจากยังได้ประสานกับเจ้าของประกอบการโรงงานแคมป์คนงานก่อสร้างผู้นำชุมชนที่เกิดการระบาดแบบคัสเตอร์เพื่อขอความร่วมมือห้ามทุกคนเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยไปตรวจหาเชื้อเชิงรุกดูแลเรื่องของสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมให้กับคนที่อยู๋ในพื้นที่ที่มีการระบาดโควิด-19แบบคลัสเตอร์ด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  aesexy